PGD Maribor-Pobrežje

PGD Maribor-Pobrežje

ORGANI DRUŠTVA

Funckija predsednik gasilskega društva

Predsednik
Gorazd Mlakar

Fukcija poveljnik gasilskega društva

Poveljnik 
Boštjan Bezjak

ORGANI DRUŠTVA

Funckija predsednik gasilskega društva

Predsednik
Gorazd Mlakar

Fukcija poveljnik gasilskega društva

Poveljnik 
Boštjan Bezjak

UPRAVNI ODBOR

Funckija predsednik gasilskega društva

Predsednik
Gorazd Mlakar

Fukcija poveljnik gasilskega društva

Poveljnik 
Boštjan Bezjak

Funkcija tajnik ali podpredsednik gasilskega društva

Namestnik predsednika
Darko Hegamas

Funckija namestnik oz. pod-poveljnik

Namestnik poveljnika
Denis Holc

Funkcija tajnik ali podpredsednik gasilskega društva

Tajnik
Herman Hergamas

Funkcija član upravnega odbora

Blagajnik
Dragan Kristič

Funkcija član upravnega odbora

Strojnik
Dušan Jejčič

Funkcija član upravnega odbora

Predsednik Komisije za mladino
Jaka Zupanič

Funkcija član upravnega odbora

Predsednica Komisije za članice
Nina Žampa Jarc

Funkcija član upravnega odbora

Predsednik Komisije za veterane Milan Kek

Funkcija član upravnega odbora

Orodjar 
Andrej Farkaš

Funkcija član upravnega odbora

Gospodar
Martin Jarc

Funkcija član upravnega odbora

Tehnična podpora
Mirko Brod

POVELJSTVO

Fukcija poveljnik gasilskega društva

Poveljnik
Boštjan Bezjak

Funckija namestnik oz. pod-poveljnik

Namestnik poveljnika
Denis Holc

Funckija namestnik oz. pod-poveljnik

Podpoveljnik
Marko Jejčič

Funckija operativni gasilec

Pomočnik poveljnika naprav za zaščito dihal
Luka Mernik

Funckija operativni gasilec

Pomočnik poveljnika za radijske zveze
Vito Zupanič

Funckija operativni gasilec

Pomočnik poveljnika za prvo pomoč
Jaka Zupanič

Funkcija desetar

Član poveljstva
Davorin Šurlan

Funkcija desetar

Glavni strojnik
Dušan Jejčič

Funckija operativni gasilec

Orodjar
Andrej Farkaš

NADZORNI ODBOR

Predsednik Branko Majer

Član Vili Potočnik

Član Ivan Veber

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Predsednik Franc Fras

Član Safer Kevrič

Član Viktor Ferlin