PGD Maribor-Pobrežje

PGD Maribor-Pobrežje

Pridruži se nam

Biti prostovoljni gasilec pomeni prevzemati pomembno vlogo v skupnosti, kjer posamezniki prostovoljno prispevamo svoj čas, znanje in energijo za zaščito ljudi, premoženja in okolja pred požari, nesrečami in drugimi situacijami. Prostovoljni gasilci se odzivamo na klice v sili, pomagamo pri gašenju požarov, reševanju ljudi in živali iz nevarnih situacij, nudimo prvo pomoč in sodelujemo pri preventivnih dejavnostih za zmanjšanje tveganj in izboljšanje varnosti v skupnosti.

Pomen prostovoljnega gasilca sega preko tehničnih veščin in fizičnih naporov. Gre za zavezanost k skupnosti, altruizmu in želji po pomoči drugim v času potrebe. Zahteva tudi znatno osebno žrtvovanje, saj prostovoljni gasilci pogosto preživljamo svoj prosti čas na usposabljanjih, vajah in pri odzivanju na klice v sili, včasih v neugodnih ali nevarnih razmerah. Kljub temu mnogi prostovoljni gasilci to vlogo vidimo kot izjemno nagrajujočo, saj omogoča, da neposredno prispevamo k varnosti in dobremu počutju svoje skupnosti. Hkrati pa razvijamo močne vezi s svojimi sotovariši in skupnostjo, ki ji služimo. 

Biti prostovoljni gasilec je tako častno kot zahtevno poslanstvo, ki od posameznikov zahteva predanost, pogum in pripravljenost pomagati drugim.

Kdo je lahko prostovoljni gasilec?

Operativni gasilec

Gasilci operativci so člani operativnih enot prostovoljnih gasilskih društev, stari med 18 in 63 leti za moške oziroma med 18 in 55 leti za ženske. Opravljajo operativne in preventivne naloge gasilstva na prostovoljni osnovi in so za to psihofizično, zdravstveno ter strokovno pripravljeni, kot to določa zakon.

Gasilec pripravnik

Gasilci pripravniki, ki so stari med 16 in 18 letom, ali tisti, ki so starejši od 18 let in se še usposabljajo za prostovoljne gasilce, so člani prostovoljnih gasilskih društev. Ti imajo možnost prostovoljnega sodelovanja v gasilskih intervencijah pri aktivnostih, ki so primerne njihovi stopnji usposobljenosti in niso nevarne za življenje ali zdravje, pod strogim nadzorom.

Mladinec

V okviru gasilskih organizacij mladino kategoriziramo glede na starost v tri skupine: pionirji, ki so stari od 6 do 11 let, mladinci od 12 do 16 let in gasilci pripravniki, ki so stari od 16 do 18 let.

KontaktirajTE nas